Tyvärr måste vi meddela att vi tvingas ställa in årets Trolleboläger. Beslutet är förstås tungt att fatta, men vi kan inte se någon annan lösning. 
Med bakgrund av corona-viruset, risken för spridning och de direktiv som myndigheterna har ställt upp, så blir det svårt att genomföra lägret på ett säkert sätt. Även om myndigheterna ändrar direktiven, och tillåter större grupper, eller på andra sätt lättar på restriktionerna, så blir tiden alltför kort för planering och förberedelser av ett så pass stort arrangemang som Trollebo är. 
Du som har anmält dig kommer nästa år ges förtur till anmälan: vi kommer då att mejla ut länken till anmälan en vecka tidigare till den e-postadress du angivit i år. /Lägerkommittén