Frågor?

Om du har frågor om något som rör lägret eller
behöver hjälp att hitta nån att samåka med så
kan du kontakta lägerledningen:

Torbjörn Bergvall: 070-361 75 86 eller
Petra Åberg: 0733-611 557

Du kan även maila till info@trollebolagret.se

Mer information om när lägret börjar och slutar och vad man ska ha med sig
får du i informationsbrevet som vi skickar ut efter du anmält dig.

Vill du veta mer om organisationen Junis, gå in
på webbsidan www.junis.se